Kartan över Iggesunds Bruk trycks aldrig. Den skrivs ut vid behov på en bra färgskrivare. Bygger man en ny väg eller river en byggnad så reviderar vi kartan. Därför har man aldrig några travar med inaktuella kartor liggande.

I särskilda skikt ligger andra versioner av kartan, som kan aktiveras vid behov. De visar t.ex. brandposter, konferensrum eller områden med sämre bärighet för mobilkransarbeten.