Kartan över Västra Götalands kommuner är som ett pussel där varje kommun är ett objekt, en pusselbit. Kommunerna kan därför ges olika färg, t.ex. när man vill åskådliggöra statistik. Grundmaterialet omfattar hela Sverige med dess kommuner.