Det var ju tur att det inte fanns ytterligare en busslinje i Bergslagen. Däremot hade det gått bra med en linje längs Ostkusten. Men det är så här det är. På en karta över Stockholm är Ringvägen så lång att man kan skriva "Ringvägen" 20 gånger i rad."Mamsell Josabets trappor" är i samma skala bara ett par millimeter lång.