Somliga människor har lätt att ta till sig text och siffror. Andra tänker i bilder. Presentera ditt material så att bägge kategorierna har möjlighet att förstå.

Det lönar sig alltid att lätta upp och illustrera en text med lite figurer, bilder och diagram. Eller så väver man ihop text och bild till något som ofta brukar kallas "nyhetsgrafik". (Ett bättre ord vore "infogram". Konsten att göra sådana skulle då kallas "infografi". Jämför med "fotografi" och "kartografi").

Hursomhelst - håll med om att det skulle vara svårt att försöka förklara diagrammet ovan bara med ord.