Terrafirma logotyp


 

Ett lokalt automatiskt tsunamilarmsystem

Det tsunamivarningssystem som finns i Stilla havet har under åren räddat tusentals liv, och ingen ifrågasätter värdet av att bygga upp motsvarande ”early warning systems” för att skydda dem som bor längs andra kuster på vår jord. Men, dessa ”tidiga varningssystem” har sina begränsningar.

Eftersom tsunamis ofta uppstår i samband med jordbävningar nära en kust så har de som bor i näraliggande samhällen inte någon större glädje av ett tidigt varningssystem, eftersom vågen når land innan varningen når ut. Detta gäller naturligtvis särskilt i länder med dåligt utbyggda kommunikationssystem. Vid den stora tsunamin 2004 drabbades exempelvis Banda Aceh på Sumatra av den förödande vågen inom 25 minuter från skalvet som skapade den. Om ett ”early warning system” funnits utbyggt i Indiska oceanen skulle visserligen tiotusentals liv kunnat räddas i Sri Lanka, Indien och Thailand, men det hade inte gjort någon skillnad för invånarna i Banda Aceh eller de andra orterna på Sumatras västkust.

Och det finns många kuster med samma geologiska förhållanden, där kontinentalplattor krockar med varandra och där tsunamier kan uppstå kort efter en jordbävning. Hamnstäder och kustsamhällen i USA, Kanada, Mexiko, Chile, Japan, Puerto Rico, Italien, Grekland och Turkiet har alla haft sina historiska tsunamikatastrofer, och kommer förr eller senare att drabbas igen.

Vi har därför utvecklat och patentsökt en idé till ett lokalt tsunamilarmsystem som ett komplement till de tidiga varningssystemen. Nu söker vi företag eller institutioner som är intresserade att utveckla uppfinningen till en kommersiell produkt. Läs mer i vårt presentationsblad

 

 

Terra Firma Sigurd Melin, Forssåvägen 13 F, 820 64 Näsviken
Tel. 0650-30140

Mejl: sigurd.melin@terrafirma.se

Huvudsida