Terrafirma logotyp


 

   

Översvämningsteknik - produkter och tjänster till skydd mot översvämningar

Seaseal - stormskyddsbarriär för hamnstäder

Tsunamilarmsystem - utveckling av ett lokalt automatiskt tsunamilarmsystem

Kartografi - skräddarsydda kartor över Shanghai, Belfast, Ljusdal, världen ...

RURIX - står för "Rurality Index" och är ett helt nyutvecklat mått på befolkningstäthet

 
 

 

Flood Fighting - products and services for flood protection

Seaseal - Storm Surge Barrier for seaports

Tsunami Alarm System - developing a new Tsunami Local Alarm System

Cartography - taylor-made maps over Shanghai, Belfast, Ljusdal, the world ...

 

Adress: Terra Firma Sigurd Melin, Forssåvägen 13 F, 820 64 Näsviken
Telefon: 0650-30140
Mejl: sigurd.melin@terrafirma.se